Föräldrakooperativ

Vad innebär föräldrakooperativ?

Förskolan Myrorna är en föräldrastiftelse som drivs i kooperativ form. Föräldrarnas delaktighet och aktiva intresse är viktigt för att verksamheten ska fungera på ett bra sätt. Vi har ett personligt möte med alla familjer innan de erbjuds en plats. Detta för att nya medlemmar ska vara väl insatta i verksamheten och veta vilken arbetsinsats som krävs.
Det som alla familjer delar på ansvaret för är:

Jourtjänstgöring

Alla familjer ställer upp som vikarierande förskolepersonal vid behov. Ett jourschema görs upp minst fyra månader i taget.

Städning

Förskolan storstädas två gånger per år, en vårstädning och en höststädning. Det är obligatorisk närvaro vid dessa tillfällen. Dessutom delar alla familjer på den dagliga städningen enligt schema. Det brukar bli ungefär en dag var tredje vecka.

Arbetsgrupper

Varje vårdnadshavare ingår i en av följande arbetsgrupper:

  • Styrelse
  • Trädgårds- & sygruppen
  • Byggruppen
  • Fest- & inköpsgruppen
  • Info/teknikgruppen

Du ska välja Förskolan Myrorna om du aktivt vill engagera dig i ditt barns förskoletid. I gengäld får du en unik inblick och delaktighet i ditt barns vardag utanför hemmet.