Pedagogik

Vi arbetar utifrån förskolans läroplan och Huddinge Kommuns mål och riktlinjer. Vi sätter stor vikt vid att:

  • Lära barnen kommunicera med varandra och andra människor. Lära barnen att använda ord och inte ta till handgripligheter.
  • Att alla ska känna sig som en i gruppen, ingen ska känna sig utanför. Lära barnen känna empati och medkänska för andra.
  • Att barnen ska bli trygga i förskolan för att sedan kunna gå vidare i skolans värld.

Vår verksamhet omfattar: fri lek, utevistelser, rörelse, sång & musik, skapande verksamhet, samlingar & temasamlingar, teaterbesök, data, biblioteksbesök, utflykter mm. Förskolan har delat in alla fasta aktiviteter på bestämda dagar under veckan men är givetvis öppen för spontanitet.

Kommunen sköter tillsynen och förskolan har inga anmärkningar. Under den senaste tillsynen framhölls särskilt hur pedagogernas trygghetsarbete genomsyrar hela verksamheten, att de skapat en harmonisk barngrupp och att gården  utmanar barnen på bästa sätt ur ett pedagogiskt perspektiv.