Vanliga infektioner

En lista över några vanliga infektioner: magsjuka, ögoninflammation, svinkoppor, övre luftvägsinfektion, öroninflammation och mollusker. Symtom, behandling och huruvida det är lämpligt att barnet går till förskolan.

Magsjuka (Gastroenterit)

Virus vanligaste orsak med i allmänhet hög smittsamhet. Handhygien A och O!! Åter till förskolan: efter symtomfrihet (diarré, kräkningar) samt normalt matintag i två dygn. Vinterkräksjuka (ofta lokala utbrott) orsakas av virus smittsamt även efter tillfrisknandet. För att bryta smittspridningen bör barnen vara hemma stabilt symtomfria även här i två dygn innan återgång.

Ögoninflammation (Konjunktivit)

Vanligaste orsak: Bakterier. Börjar som grus i ögat. Kletigt gulgrönt var bildas i ögonvrån. Ögonlocket ofta ihopklibbat på morgonen. Ofta utan samtidig förkylning. Behandling: Tvätt med ljummet vatten samt ev antibiotikasalva. När barnet påbörjat antibiotikabehandling betraktas det som smittofritt och kan återgå till verksamheten.Virus: Vanligen röda, irriterade ögon i samband med förkylningssymtom. Kräver ingen behandling.Allergi: Ofta svullna ögonlock, trådigt sekret. Klåda vanligt. Effektiva mediciner finns.

Svinkoppor (Impetigo)

Ytlig bakteriell hud och slemhinneinfektion vanligen runt mun, näsa eller händer, kan även uppstå på bålen. Barn sällan allmänpåverkade eller svårt sjuka. Inkubationstid: 2-3 dagar. Mycket smittsamt, sprids genom direktkontakt. Smittar så länge såren vätskar. För minskad smittspridning viktigt att alla – barn, syskon, föräldrar – med symtom uppsöker läkare och samtidigt ges behandling. Behandling: i första hand tvål och vatten. Sällan antibiotikakrävande. Handhygien!! Stanna hemma tills såren slutat vätska och inga nya skorpor uppstår.

Övre luftvägsinfektion (ÖLI, vanlig förkylning)

Omöjligt att undvika!! Virusbetingad med hög smittsamhet, såväl luftburen (nysning) som via direktkontakt. Handhygien! Kort inkubationstid 1-2 dygn. Allmäntillståndet får avgöra om barnet orkar återgå till verksamheten. Bra tumregel: ett feberfritt dygn (utan febernedsättande) hemma före återgång.

Öroninflammation (Mediaotit)

Symtom: Plötslig öronvärk i samband med feber och förkylning. Startar ofta nattetid. Kan orsakas av både bakterier och virus. Smittar ej. Stanna hemma om barnet ej orkar följa verksamheten.

Mollusker

Virusorsakade vårtliknande hudutslag, ”knottror” ca 2-5 mm stora ffa på armar, ben och bål. Hos barn även runt ansikte och nacke. Ger inga symtom. Vanligen kvarstående i 2-3 månader, men ibland upp till 1/2-2 år. Försvinner spontant, medicinsk behandling saknas. Låg smittsamhet. Förebyggande åtgärd: Undvik nära hudkontakt med personer som har mollusker. Finns ingen orsak att stanna hemma från förskolan.

Mer information

Folkhälsomyndigheten — Smitta i förskolan

Vårdguiden — Infektioner hos barn